Samenvatting van het beleid
Het beleid van de Stichting Archief Honig(h) richt zich de komende jaren op het verder toegankelijk en bruikbaar maken van de collectie. Nu de inventarisatie van het archiefgedeelte, dat in bruikleen wordt gegeven aan het Gemeentearchief Zaanstad, is afgerond, wordt de inventarisatie van de atlas en van de realia voortgezet. Voorts wordt gestreefd naar verbetering van de bewaaromstandigheden en, op beperkte
schaal, naar aanvulling en restauratie van de collectie.

Beleidsplan 2017-2025

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.