De stichting heeft ten doel het inrichten en instandhouden van een archief omvattende alle hiervoor in aanmerking komende boeken, geschriften, prenten, andere bescheiden en voorwerpen, behoord hebbende aan of afkomstig van de echtelieden Gerrit Jan Honig en Aagje Honig Jansdochter, zulks in de ruimste zin genomen, waaronder ook valt het verstrekken van inzage in, en het geven van inlichtingen over het archief aan de afstammelingen van Jan Simonszoon Honigh en Hillegond Leunen, die inzage of inlichtingen wensen te ontvangen en aan die belangstellenden die bij het bestuur van de stichting worden geïntroduceerd door de Vereeniging tot Instandhouding en Uitbreiding der Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling Jacob Honig Jsz. Jr., gevestigd te Zaandijk of door het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, gevestigd te Amsterdam, of door een andere instelling die zich op het terrein van de historie beweegt.

Gerrit Jan Honig
  Gerrit Jan Honig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *